Promotion

Aiyara Meeting Package

Meeting / Seminar package

AIYARA MEETING PACKAGE

ราคาเพียง 1,200 บาทต่อท่าน

 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • ห้องจัดสัมมนา 1 ห้อง
 • อาหารว่าง 2 มื้อ
 • ฟรีBBQสำหรับมื้อเย็น
 • ฟรีเครื่องดื่มพร้อมมิกเซอร์

 

ราคาเพียง 2,500 บาทต่อท่าน

 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหารเช้า 2 มื้อ
 • อาหารเที่ยง 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 2 มื้อ
 • ห้องจัดสัมมนา 2 วัน
 • อาหารว่าง 4 มื้อ
 • ฟรีBBQสำหรับมื้อเย็น
 • ฟรีเครื่องดื่มพร้อมมิกเซอร์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 098-253-1128 หรือ gmkhaoyai.aiyara@gmail.com

เงื่อนไขเป็นไปตามที่รีสอร์ทกำหนด

 

 

 

เงื่อนไข Aiyara Meeting Package

 

 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • เฉพาะห้องพักเดอะวิว, เดอะแฟมิลี่ และเดอะแกงค์เท่านั้น
 • เตียงเสริม เตียงละ 400 บาท/ท่าน/ห้อง (หนึ่งห้องพักสำหรับหนึ่งเตียงเสริมเท่านั้น)
 • ค่าบริการสำหรับคาราโอเกะ 5,000 บาท (สำหรับ 5 ชั่วโมง) (คนคุมและเครื่องเสียงเท่านั้น)
 • หากมีจำนวนคนเข้าพักเพิ่ม จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินในวันจริง
 • หากมีจำนวนคนลดลง สามารถคืนได้ 3 ห้องพักเท่านั้น
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงของตนเองมา ทั้งนี้หากประสงค์ที่จะนำมาเอง โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วัน

โปรโมชั่น Seminar Package

Seminar Package

ราคา

Package A : ราคา 850 บาท
·         ห้องพัก
·         อาหารเที่ยง
·         สัมมนาพร้อมอาหารว่าง (เสริฟ์เวลา10.00น. และ 14.00น.)
Package B : ราคา 950 บาท
·         ห้องพัก
·         อาหารเย็น
·         เครื่องดื่มซอฟ์ทดริ้ง (เสริฟ์พร้อมอาหารเย็น)
Package C : ราคา 1,220 บาท
·         ห้องพัก
·         อาหารเที่ยง
·         อาหารเย็น
·         เครื่องดื่มซอฟ์ทดริ้ง (เสริฟ์พร้อมอาหารเย็น)
Package D : ราคา 1,270 บาท
·         ห้องพัก
·         อาหารเที่ยง
·         อาหารเย็น
·         เครื่องดื่มซอฟ์ทดริ้ง (เสริฟ์พร้อมอาหารเย็น)
·         สัมมนาพร้อมอาหารว่าง (เสริฟ์เวลา10.00น. และ 14.00น.)
Package E : ราคา 2,180 บาท (3วัน 2คืน)
·         ห้องพัก x 2 คืน
·         อาหารเที่ยง x 1 มื้อ
·         อาหารเย็น x 2 มื้อ
·         เครื่องดื่มซอฟ์ทดริ้ง (เสริฟ์พร้อมอาหารเย็น) x 2 มื้อ
·         สัมมนาพร้อมอาหารว่าง (เสริฟ์เวลา10.00น. และ 14.00น.)
 1. Term and Condition
  1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
  2. ราคาในตารางนี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน
 • ห้องพักใน Package นี้ไม่รวม The Loft และ The Loft Zento
 1. เตียงเสริม เตียงละ 400 บาท/ท่าน/ห้อง
 2. ห้องพักทุกห้องสามารถเสริมเตียงเสริมได้ห้องละ 1 เตียงเท่านั้น
 3. Package E หากไม่จัดประชุมสัมมนาลดราคา 80 บาท
 • ค่าบริการสำหรับคาราโอเกะ 5,000 บาท (สำหรับ 5 ชั่วโมง) (คนคุมเครื่องเสียงและเครื่องเสียงเท่านั้น)
 • หากมีจำนวนคนเพิ่ม ทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินในวันจริง
 1. หากมีจำนวนคนลดลง ทางรีสอร์ทสามารถลดได้3ห้องพักเท่านั้น
 2. ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงของตนเองมา ทั้งนี้หากประสงค์ที่จะนำมาเอง แจ้งให้ทางรีสอร์ททราบล่วงหน้า14วัน และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม